2017-06-15:

Under Swedish Anti-Counterfeiting Group:s (SACG) årsmöte och 20-årsjubileum den 14 juni 2017 valdes Omar Baki in i styrelsen för föreningen. SACG arbetar aktivt med att få frågor om piratkopiering att hamna högt upp på agendan hos lagstiftare och andra beslutsfattare, både i och utanför Sverige. SACG:s arbete sker främst genom opinionsbildning, lobbying, utarbetande av remisser samt informations- och utbildningsseminarier för medlemmar och andra intressenter. SACG samarbetar även med tull, polis och åklagare, samt andra organisationer och myndigheter på området, och är ständigt involverade i det internationella arbetet mot piratkopiering, särskilt inom ramen för EU-kommissionens Observatory on Counterfeting och Piracy. För mer info se: http://www.sacg.org/