2017-03-02:

MIP:s (Managing Intellectual Property) rankning för patent och varumärken 2017 är nu ute och BRANN AB bibehåller en stark position inom båda områdena.
Med glädje kan vi konstatera att inom ”Patent Prosecution” infinner sig Brann på nivå 2 och inom ”Patent Contentious” anses vi vara en ”notable firm”.
För varumärken behåller vi position 3 och 2, i ”Trade mark contentious”, respektive ”Trade mark prosecution”. För mer information se MIP:s hemsida.