2017-01-19:

Tidskriften World Trademark Review har kommit med sin årliga ranking WTR 1000 av IP-byråer. Underlaget för bedömningen vilar bland annat på intervjuer och rekommendationer. BRANN är rankade både vad gäller tvister och processer och hantering av ansökningar och strategier. Man säger bland annat följande om BRANN ”Supported by the latest technologies, its erudite advocates provide incisive, cradle-to-grave advice”.

För mer information, klicka här: https://www.worldtrademarkreview.com/directories/wtr1000/rankings/sweden