2016-01-04:

Per Björklund tillträder den 11 januari 2016 som VD för Brann i samband med att Mats Owe avslutar sin roll som tf. VD och går i pension.

Per Björklund har mångårig erfarenhet som VD och konsultchef från andra tjänsteorganisationer med hög kunskaps- och expertnivå, liknande Brann. Per har en civ ing. examen från KTH.

– Brann har under Mats Owes ledning lagt grunden till ett bra förbättringsarbete, vilket vi är mycket nöjda med, säger Janne Björck, ordförande Brann. Vi vill tacka honom för ett väl genomfört arbete och hälsar nu Per välkommen att ta över stafettpinnen.

– Det har varit många spännande och intressanta utmaningar under mina 16 år som ekonomichef och som tf. VD för Brann, säger Mats Owe. Jag har under åren haft förmånen att arbeta med många professionella och duktiga personer. Jag vill tacka alla för ett fint samarbete under åren som gått och önskar Brann all framgång i det kommande arbetet.

Brann strävar efter att vara Sveriges mest kundorienterade fullservicebyrå med spetskompetens inom alla områden.

För mer information: Janne Björck, styrelseordförande, 0708-181321