Project Description

Tomas Johansson

Tomas har stor erfarenhet av immateriella rättigheter med särskilt fokus på varumärken och domännamn. Han biträder klienter i frågor rörande tvister, registrering, tillgänglighet, förhandlingar, strategier och kommersialisering. Tomas företräder regelbundet klienter vid EUIPO och nationella myndigheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland i förfaranden avseende invändning och hävning och överklaganden. Tomas började på Brann 1999 och är delägare.

I korthet:

  • Europeiskt varumärkes- och designombud
  • Jurist

Telefon:

08-429 10 60

E-post:

tomas.johansson@brann.se