Project Description

Petter Tammela

Patentkonsult

Petter började arbeta på Brann 2022.

Efter sin examen som civilingenjör (Kemiteknik) doktorerade Petter inom området nanoteknik och funktionella material, ett område där han studerade elektrokemiskt aktiva polymerer i detalj.

Petter har också erfarenhet av cellulosaområdet, speciellt cellulosa-baserade superkapacitorer samt redox-aktiva polymerbeläggningar på cellulosasubstrat.

På Brann fokuserar Petter på klienter inom materialteknik- och batteriområdena, medan han också studerar för att auktoriseras som svenskt och europeiskt patentombud.

  • Patenkonsult

Språk
Svenska, engelska

Utbildning
Filosofie doktor, Teknisk Fysik – Nanoteknik och funktionella material

  • Patenkonsult

Petter började arbeta på Brann 2022.

Efter sin examen som civilingenjör (Kemiteknik) doktorerade Petter inom området nanoteknik och funktionella material, ett område där han studerade elektrokemiskt aktiva polymerer i detalj.
Petter har också erfarenhet av cellulosaområdet, speciellt cellulosa-baserade superkapacitorer samt redox-aktiva polymerbeläggningar på cellulosasubstrat.

På Brann fokuserar Petter på klienter inom materialteknik- och batteriområdena, medan han också studerar för att auktoriseras som svenskt och europeiskt patentombud.