Project Description

Niklas Andersson

Niklas Andersson har arbetat som patentkonsult på Brann sedan 2003 och tjänstgjorde de första 10 åren på Branns dåvarande Gävlekontor. Sedan 2013 tjänstgör Niklas som kontorschef på Branns Göteborgkontor. Niklas har stor erfarenhet att rådge klienter i allahanda frågor som rör immaterialrätt i allmänhet, och patenträtt inom teknikområdet mekanik i synnerhet. Niklas genomför förstudier, skriver och driver patentansökningar i Sverige såväl som internationellt, rådger kring frågor som rör intrång, giltighet och invändningar. Niklas har företrätt klienter vid patenttvister i Patent- och Marknadsdomstolen (PMD) och Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). Niklas har stor erfarenhet av hantering av stora internationella klientpatentportföljer och rådgivning till företagsledningar rörande IP-frågor. Niklas arbetar även med ”Freedom to operate”-analyser och IP-strategier. Niklas strävar efter att arbeta i nära samarbete med sina klienter vilket resulterar i ett aktivt hanterande av portföljen för att göra IP-rättigheterna till en värdefull tillgång för klienten.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Civilingenjör inom Industriell Ekonomi, Chalmers

Telefon:

031-382 28 31

E-post:

niklas.andersson@brann.se