Project Description

Eva Langhammer

Patent Paralegal

Eva började jobba som Patent Paralegal hos oss på Brann 2016, då med gedigen bakgrund efter att ha jobbat med immateriella rättigheter sedan 1986. Hon började sin karriär på Gambro i Lund, där hon arbetade med ett stort spektrum av IP-frågor. Därefter jobbade hon på olika patent- och varumärkesbyråer i Sverige och Danmark. Under hela sitt yrkesverksamma liv har Eva med stor entusiasm tagit sig an större och mer komplexa uppgifter för att hela tiden utvecklas och ackumulera djupare kunskap och förståelse. Genom nyfikenhet och breda arbetsuppgifter har hon erhållit en mycket solid kunskap och erfarenhet och hon tar sig an uppgifter med iver och noggrannhet.

På Brann jobbar hon nära sina klienter, både nationellt och internationellt, och är med under hela processen från inlämning av patentansökningar till utfärdande av patent och vid behov även efterföljande arbete i samband med invändningar och överklaganden. Utöver olika slags administrativ patent- och mönsterhantering agerar hon även språkligt bollplank för sina kollegor när det gäller genomgång av inlagor och patentansökningar.

Eva är mycket uppskattad av kollegor och klienter. Hennes positiva inställning, idoga arbete och gedigna kunskaper gör henne till en mycket viktig tillgång.

När Eva inte ägnar sig åt patentarbete föredrar hon att resa, gärna med kameran i högsta hugg, och hon kastar sig med stor entusiasm ut i kulturlivet för att berika sinnena med musik, teater och litteratur i olika former, oftast i goda vänners lag.

  • Patent Paralegal
  • Qualified Intellectual Property Administrator (QIPA)

Språk
Svenska, engelska, danska, tyska

Utbildning
Qualified Intellectual Property Administrator (QIPA)
Examen Kulturvetarlinjen, Lunds Universitet

Medlem i
DAIPADIFI

  • Patent Paralegal
  • Qualified Intellectual Property Administrator (QIPA)

Eva började jobba som Patent Paralegal hos oss på Brann 2016, då med gedigen bakgrund efter att ha jobbat med immateriella rättigheter sedan 1986. Hon började sin karriär på Gambro i Lund, där hon arbetade med ett stort spektrum av IP-frågor. Därefter jobbade hon på olika patent- och varumärkesbyråer i Sverige och Danmark. Under hela sitt yrkesverksamma liv har Eva med stor entusiasm tagit sig an större och mer komplexa uppgifter för att hela tiden utvecklas och ackumulera djupare kunskap och förståelse. Genom nyfikenhet och breda arbetsuppgifter har hon erhållit en mycket solid kunskap och erfarenhet och hon tar sig an uppgifter med iver och noggrannhet. 

På Brann jobbar hon nära sina klienter, både nationellt och internationellt, och är med under hela processen från inlämning av patentansökningar till utfärdande av patent och vid behov även efterföljande arbete i samband med invändningar och överklaganden. Utöver olika slags administrativ patent- och mönsterhantering agerar hon även språkligt bollplank för sina kollegor när det gäller genomgång av inlagor och patentansökningar. 

Eva är mycket uppskattad av kollegor och klienter. Hennes positiva inställning, idoga arbete och gedigna kunskaper gör henne till en mycket viktig tillgång.  

När Eva inte ägnar sig åt patentarbete föredrar hon att resa, gärna med kameran i högsta hugg, och hon kastar sig med stor entusiasm ut i kulturlivet för att berika sinnena med musik, teater och litteratur i olika former, oftast i goda vänners lag.