Project Description

Basse Asplund

Basse Asplund har arbetat som patentkonsult sedan januari 2008 då han började på Brann. Basse har en doktorstitel i kemi och hans forskningsområde var inom polymerkemi med fokus på vävnadsregenerering (tissue engineering) och drug delivery-system med bionedbrytbara polymerer. Basse fick Bjurzons pris för hans utmärkta avhandling. Basse utarbetar och driver patentansökningar inom områdena organisk kemi, polymerkemi och polymermaterial, oorganisk kemi, materialvetenskap, cellulosakemi och cellulosamaterial, biomaterial, mekanik, in vitro diagnostik och molekylära verktyg. Basse har företrätt klienter under muntliga förhandlingar inför det Svenska patentverket och Patent och Besvärsrätten (nuvarande PMD). Basse har också arbetat med Freedom to operate-analyser och IP-strategier. Basse arbetar i nära samarbete med sina klienter vilket resulterar i ett aktivt hanterande av portföljen för att optimera klientens rättigheter.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Patentkonsult
  • Civ. Ing. i Kemiteknik
  • Doktor i Kemi med inriktning mot polymerkemi

Telefon:

018-56 89 06

E-post:

basse.asplund@brann.se