Så sätter du rätt namn på dina livsmedelsprodukter 

Att skapa ett framgångsrikt namn till sin nya livsmedelsprodukt kan vara viktigare, men också betydligt klurigare än vad många kan tro. Ett tilltalande produktnamn som lockar till köp, beskriver företagets vision eller generar många träffar vid en Google-sökning på grund av sin beskrivande natur, innebär naturligtvis stora fördelar för en livsmedelsaktör på en konkurrensutsatt marknad där varumärket faktiskt kan vara minst lika betydelsefullt som livsmedlet självt.

Att använda sig av ett namn som beskriver produkten eller dess syfte, innehåll eller liknande är dock inte givet i alla lägen. För många företag är varumärken en av dess kanske viktigaste tillgångar. Att skydda namnen på sina produkter genom att ansöka om en varumärkesregistrering är för många aktörer ett viktigt steg för att höja värdet av sin verksamhet.

Enligt gällande reglering ska ett varumärke vara ”särpräglat” och unikt för att kunna registreras. Det är inte möjligt att registrera ett varumärke som på något sätt beskriver vad din produkt är eller ämnar används till. Denna begränsning faller sig naturlig, då alla aktörer på marknaden måste ha rätten att i sin marknadsföring använda sig av en varas rätta beteckning eller beskrivning. Exempelvis måste alla försäljare av bröd tillåtas att beskriva sitt bröd som nybakat eller glutenfritt i sin marknadsföring, utan att stoppas av att en annan aktör har dessa beskrivningar registrerade som varumärken. Ur ett varumärkesrättsligt perspektiv är det således smartare att välja ett namn på sin produkt som egentligen inte har något med produkten i sig att göra (t.ex. ett personnamn) eller att helt enkelt hitta på ett helt nytt fantasiord.

Samtidigt som ett fantasifullt eller oväntat namn på en produkt kan vara fördelaktigt ur en varumärkesrättslig synpunkt, är det naturligtvis viktigt att tänka på att inte ge matprodukten ett rent felaktigt namn, d.v.s. ett namn som riskerar att vilseleda konsumenten om vad denne egentligen köper för livsmedelsprodukt. Ett annat tips i sammanhanget är att alltid ta en titt på EU:s förordningar avseende skyddade ursprungsbeteckningar för vissa livsmedel. Det är också fördelaktigt att göra en omvärldskoll – vilken innebörd eller tolkning kan ordet i ditt varumärke ges i andra länder? Exempelvis kan ett ord utan någon särskilt betydelse på svenska, tolkas helt annorlunda och kanske till och med riskera att väcka anstöt på finska.

Om BRANN

Vi är en av Sveriges ledande fullservicebyråer inom immaterialrätt och kommersiell juridik, bland annat markandsrätt, och har expertis inom flera områden som rör livmedel och agtech. Våra experter arbetar med företag inom högteknologiska branscher. Vi hjälper dig även med att säkra dina rättigheter och bevarar konkurrenternas rättighet, upprätta avtal samt hantera och lösa tvister. Läs mer om våra tjänster här.

Aliona Saalo och Cecilia Arestad