Det är viktigt att tänka på att det ofta inte räcker med att säkra ditt ”eget” immaterialrättsliga skydd för en produkt eller tjänst, såsom med hjälp av patent, varumärke eller designskydd, för att få tillgång till en marknad. Till exempel gäller för patentområdet att du kan få patent beviljat på en uppfinning som faller inom ett annat, tidigare inlämnat bredare patent. Då kan du bli beroende av det bredare patentet för att kunna utöva din uppfinning kommersiellt. Det kan betyda att du t ex behöver förhandla med ägaren till det bredare patentet om en licens. Det kan också vara så att ägaren till det bredare patentet behöver ha licens till ditt smalare patent för att kunna utöva sin uppfinning, och i så fall kan ni förhandla om en korslicens. För varumärken och designskydd bör du ta reda på om någon annan har registrerat en rättighet på din tilltänkta marknad. I IP-sammanhang så pratar man ofta om ”Freedom-to-operate” (FTO) eller ”market clearance” då det gäller patent och tillgänglighetsundersökning med avseende på varumärkesrättigheter. Detta är exempel på verktyg för att undersöka om man har handlingsfrihet på marknaden som man avser träda in på.

Här kan du läsa mer om Branns tjänster FTO och tillgänglighetsundersökningar.