2018-09-10:

Högsta domstolen har beslutat att ge prövningstillstånd avseende skadeståndet i ett mål där upphovsrättsintrång begåtts i ett antal filmbolags ensamrätter, genom otillåtet tillgängliggörande av filmer på flera internetsajter.

År 2017 dömde Linköpings tingsrätt fyra män till fängelse och att till Svensk Filmindustri, som begärt dryga nio miljoner kronor i ersättning, betala ett gemensamt skadestånd på blott 1.3 miljoner kronor jämte ränta. Männen ansågs ha gjort sig skyldiga till upphovsrättsbrott, då de stod bakom ett antal piratsajter där flertalet filmer olovligen tillgängliggjorts gratis för sajternas användare. Ett vinstsyfte förelåg i det att intäkter drogs in genom reklamannonser på hemsidorna.

Efter en överklagan till Göta hovrätt undslapp de åtalade fängelse som påföljd, medan skadeståndet däremot höjdes till 4. 250. 000 kronor jämte ränta. Hovrättens motiv till höjningen av skadeståndet angavs vara att en hypotetisk ”totallicens” till de aktuella filmerna skulle ha uppgått till ett belopp om fyra miljoner kronor.

Hovrättens dom överklagades sedan till HD, som nu alltså har gett prövningstillstånd vad gäller frågan om beräkning av skälig ersättning för utnyttjande enligt 54 § första stycket i upphovsrättslagen. Nu är det således bara att invänta HD:s dom för att få en större klarhet i hur skadestånd och hypotetiska licenser egentligen ska beräknas vid upphovsrättsliga intrångsmål.

Cecilia Arestad, jurist.