Domännamn

Internet har blivit en alltmer viktigt del av vår vardag. Företag presenterar sig på Internet, har kampanjer och erbjudanden på Internet. För att hitta rätt till ett företags hemsida används domännamn.

Domännamn är i och med att de motsvarar en kontaktmöjlighet med dess innehavare också att betrakta som en immateriell rättighet och kan jämställas med patent, varumärken och mönster. Brann hjälper dig med att säkra rätt domännamn till ditt företag och också att utarbeta strategier kring Internet och domännamn.

Domännamn är ditt företags personliga adress på Internet. Det är hierarkiskt uppbyggt i nivåer om toppdomän, huvuddomän och subdomän. Exempel på toppdomäner är .se (Sverige), .de (Tyskland) och .org (ideella organisationer). Exempel på huvuddomäner är BrannEricsson etc. Subdomäner är t ex ordet varumarke i varumarke.Brann.se. Domännamnet styr sedan både möjligheten till hemsida på Internet och e-postadresser inom domänen.

Tjänster