Project Description

Youngmi Chung

Youngmi började på Brann 2018. Hon rådger och handlägger immaterialrättsärenden och rättstvister med specialinriktning mot telekommunikation, datorimplementerade uppfinningar, signalbehandling, processtyrning och medicinsk teknik.

Youngmi har studerat datavetenskap och psykologi vid Soganguniversitetet, 1991. Efter många år som ingenjör påbörjade Youngmi sin karriär inom det immaterialrättsliga området 2003 som auktoriserat koreanskt patentombud. Hon har arbetat vid IP-byråer för Samsung Advanced Institute of Technology och Samsung Electronics med standardrelaterade patent inom områden såsom MPEG, DVD, BD, IPv6.

Efter flytt med familjen till Sverige har hon studerat europeisk immaterialrätt vid Stockholms Universitet och tagit en jur.kand., 2011. Innan hon anslöt till Brann arbetade hon för en annan IP-byrå i Sverige under åren 2012 till 2018. Hon har framgångsrikt bistått internationella klienter, i synnerhet koreanska, i frågor rörande europeisk immaterialrätt.

Genom bakgrunden som ingenjör och sin omfattande erfarenhet av patenthantering i Korea och Europa har Youngmi tillägnat sig en djup förståelse för klienternas behov och kan därmed tillhandahålla en för klienterna värdeful rådgivning.

Språk: koreanska, engelska, svenska (läs- och hörförståelse)

I korthet:

  • Auktoriserat Koreanskt Patentombud
  • Jur. kand.

Telefon:

08-429 10 35

E-post:

youngmi.chung@brann.se