Project Description

Ulrich Müller

Med en Jur. kand .från tidigt åttiotal har Ulrich Müller över 30 års erfarenhet av rådgivning inom IP-området till företag såväl nationellt som internationellt, inkluderande samordning av tvister i ett flertal länder, huvudsakligen avseende varumärkesrelaterade frågor.

I korthet:

  • Europeiskt varumärkes- och designombud
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Auktoriserat svenskt varumärkesombud
  • Jur. kand., Uppsala Universitet

Telefon:

08-429 10 74

E-post:

ulrich.muller@brann.se