Project Description

Rune Pettersson

Rune Pettersson har arbetat som jurist på Brann sedan 2002. Tidigare arbetade han som jurist hos Lars Johansson Patentbyrå AB, Advokatbolaget Anders Norman, Advokatfirman Lennart Rehle AB samt som notarie vid Tierps tingsrätt. Rune har bred erfarenhet och kompetens inom affärsjuridik och immaterialrätt, och då särskilt genom att förhandla, upprätta och tolka svenska och internationella kommersiella avtal som t.ex. forsknings- och utvecklingsavtal, överlåtelseavtal, licensavtal, joint ventureavtal, agentavtal, återförsäljaravtal, sekretessavtal, och aktieägaravtal. Rune har vidare stor erfarenhet av strategisk rådgivning inför inlämnande av varumärkes- och mönsteransökningar. Rune har med framgång företrätt kunder vid förhandlingar och i tvister inför domstol/myndigheter inom avtals-, patent-, mönster-, varumärkes- och marknadsrättens område.

I korthet:

  • Europeiskt varumärkes- och designombud
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Auktoriserat svenskt varumärkesombud
  • Jur. kand., Uppsala Universitet
  • Master of Laws in European Intellectual Property Law, Stockholms Universitet

Telefon:

018-56 89 03

E-post:

rune.pettersson@brann.se