Project Description

Mats Lindgren

Patentkonsult

Mats studerade matematik och fysik samt forskade i astronomi och astrofysik vilket ledde till en doktorsexamen i astronomi innan han började arbeta som patentombud på Ericsson i Stockholm. Därefter arbetade han på flera patentbyråer, både i Stockholm och Malmö innan han började som patentkonsult här på Branns Malmökontor år 2017.

Mats har stor erfarenhet av att skriva och handlägga patentansökningar inom flera teknikområden, allt från allmän fysik, såsom mekanik, optik och elektronik, till IT- och telekommunikationsrelaterade områden, exempelvis mjukvara i datorer och mobilkommunikationssystem. Intrångsanalyser, bevakningar och allmän strategisk rådgivning är också sådant som Mats briljerar med på kontoret.

Genom mångårig erfarenhet och hårt arbete har Mats ackumulerat en bred teknisk och social kompetens som gör det enkelt för honom att identifiera och tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar som svar på klienternas behov.

Även om patentarbete tar en stor del av Mats tid så är det inte svårt att locka ut honom på golfbanan eller in i köket hemma hos sin hustru i Limhamn för att laga en god måltid.

  • Patentkonsult
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Fil. dr. i Astronomi

Språk
Svenska, engelska

Utbildning
Fil. dr. i astronomi, Uppsala universitet

  • Patentkonsult
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Fil. dr. i Astronomi

Mats studerade matematik och fysik samt forskade i astronomi och astrofysik vilket ledde till en doktorsexamen i astronomi innan han började arbeta som patentombud på Ericsson i Stockholm. Därefter arbetade han på flera patentbyråer, både i Stockholm och Malmö innan han började som patentkonsult här på Branns Malmökontor år 2017.

Mats har stor erfarenhet av att skriva och handlägga patentansökningar inom flera teknikområden, allt från allmän fysik, såsom mekanik, optik och elektronik, till IT- och telekommunikationsrelaterade områden, exempelvis mjukvara i datorer och mobilkommunikationssystem. Intrångsanalyser, bevakningar och allmän strategisk rådgivning är också sådant som Mats briljerar med på kontoret.

Genom mångårig erfarenhet och hårt arbete har Mats ackumulerat en bred teknisk och social kompetens som gör det enkelt för honom att identifiera och tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar som svar på klienternas behov.

Även om patentarbete tar en stor del av Mats tid så är det inte svårt att locka ut honom på golfbanan eller in i köket hemma hos sin hustru i Limhamn för att laga en god måltid.