Project Description

Mats Lindgren

Mats är verksam som patentkonsult på Brann sedan mars 2017. Studier i grundläggande fysik och matematik på fysikerlinjen följt av forskarutbildning i astronomi och astrofysik resulterade i en doktorsexamen i astronomi vid Uppsala universitet, 1995. Sin yrkesbana inledde Mats 1995-1998 då han arbetade som intern patentkonsult på Ericsson i Stockholm. Sedan dess har Mats även varit patentkonsult på tre andra patentbyråer i Stockholm och Malmö. Han har stor erfarenhet av att skriva och handlägga patentansökningar inom flera teknikområden, allt från allmän fysik, såsom mekanik, optik och elektronik till IT- och telekommunikationsrelaterade områden, såsom mjukvara i datorer och mobilkommunikationssystem. Närliggande uppgifter i form av intrångsanalyser, bevakningar och allmän strategisk rådgivning är också sådant som Mats har stor erfarenhet av.

I korthet:

  • Patentkonsult
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Fil. dr, astronomi

Telefon:

040-655 25 05

E-post:

mats.lindgren@brann.se