Project Description

Louise Schibbye

Louise Schibbye är anställd på Branns ekonomiavdelning sedan 1998. Louise har tidigare arbetat inom Personal, VVS, Byggnad, Försäljning, och på Polismyndighet.

I korthet:

  • Ekonomiassistent

Telefon:

08-429 10 49

E-post:

louise.schibbye@brann.se