Project Description

Kristine Nilsson Wieslander

Kristine har arbetat som jurist sedan 2007. Hon har tidigare erfarenhet från bl.a. domstol, MAQS Advokatbyrå, landstings och kommunal verksamhet. Hon har en master i europeisk Immaterialrätt där hon skrev sin masteruppsats om välkända varumärken.

Kristine har lång erfarenhet som ombud i överprövningsprocesser av offentliga upphandlingar i domstol samt som rådgivare gällande det upphandlingsrättsliga regelverket till företag och upphandlande myndigheter.

Kristine arbetar främst med domstolsprocesser, IP-rättsliga frågor innefattandes patenträtt, varumärkesrätt, upphovsrätt, design, och alla juridiska frågor inom lifescience, innovation, medtech och pharmabranschen. Kristine har särskild erfarenhet av immaterialrättsliga regleringar, etiklagstiftning, sekretess och GDPR i kommersiella forskningsavtal både från advokatbyrå och från forskningsverksamheter vid universitetssjukhus. Hon pratar engelska och franska.

I korthet:

  • Jur.kand. Uppsala Universitet
  • Master of Laws in European Intellectual Property Law, Stockholms Universitet
  • Förvaltningsrätten i Uppsala 2012-2015

Telefon:

018-56 89 17

E-post:

kristine.nilsson.wieslander@brann.se