Project Description

Kristine Nilsson Wieslander

Jurist

Kristine har arbetat på Brann sedan 2020. Hon är processjurist och har omfattande erfarenhet av rättsprocesser från domstol, advokatbyrå, egen juridisk firma och som regionjurist vid bl.a. universitetssjukhus.

Kristine är ombud i immaterialrättsliga tvister främst inom varumärkesrätt, patent och upphovsrätt, samt i överprövningsprocesser av offentliga upphandlingar. Hon bistår sina klienter med all typ av immaterialrättslig rådgivning, avtalsskrivning, regulatorisk rådgivning inom life science och för akademi. Hon arbetar bl.a. med expertis gällande ”lärarundantaget”, lagen om anställdas rätt till uppfinningar, företagshemligheter, tilläggsskydd för läkemedel, etiklagstiftning, R & D-avtal och regelverk för kliniska prövningar

I sin roll som varumärkesjurist förvaltar Kristine varumärkesportföljer och är ombud i skriftväxlingar med PRV och EUIPO eller andra nationella patentverk. Hon driver även varumärkestvister vid PMD.

Kristine bistår företag och myndigheter med all typ av rådgivning gällande upphandlingslagstiftning och avtal i upphandlingar och är framförallt ombud i överprövningsprocesser och överklagande av sekretessbeslut. Kristine bistår med rådgivning om t.ex. upphandlingsförfaranden, avbrytande av upphandlingar, direktupphandlingar, ogiltighetstalan av avtal och sekretessprövningar.

Kristine är affärsjuristen som erbjuder en juridisk fullservice gällande företags immateriella rättigheter, kommersiella avtal, regulatoriska frågor inom life science, samt offentlig upphandling. Kristine brinner för små och medelstora företags framfart i näringslivet. En personlig, nära och lokal juridisk rådgivning kan vara nyckeln till er affär.

När Kristine är ledig umgås hon helst med familjen i franska bergsbyar i Provence. Hon älskar även alla bollsporter; tennis, golf och padel.

  • Jur.kand.
  • LL.M. in European Intellectual Property Law

Språk
Svenska, engelska, franska

Utbildning
Jur. kand. Uppsala Universitet
LL.M. in European Intellectual Property Law, Stockholms Universitet

Medlem i
SFIR, Juridiska Nätverket för Offentlig upphandling

  • Jur.kand.
  • LL.M. in European Intellectual Property Law

Kristine har arbetat på Brann sedan 2020. Hon är processjurist och har omfattande erfarenhet av rättsprocesser från domstol, advokatbyrå, egen juridisk firma och som regionjurist vid bl.a. universitetssjukhus.

Kristine är ombud i immaterialrättsliga tvister främst inom varumärkesrätt, patent och upphovsrätt, samt i överprövningsprocesser av offentliga upphandlingar. Hon bistår sina klienter med all typ av immaterialrättslig rådgivning, avtalsskrivning, regulatorisk rådgivning inom life science och för akademi. Hon arbetar bl.a. med expertis gällande ”lärarundantaget”, lagen om anställdas rätt till uppfinningar, företagshemligheter, tilläggsskydd för läkemedel, etiklagstiftning, R & D-avtal och regelverk för kliniska prövningar

I sin roll som varumärkesjurist förvaltar Kristine varumärkesportföljer och är ombud i skriftväxlingar med PRV och EUIPO eller andra nationella patentverk. Hon driver även varumärkestvister vid PMD.

Kristine bistår företag och myndigheter med all typ av rådgivning gällande upphandlingslagstiftning och avtal i upphandlingar och är framförallt ombud i överprövningsprocesser och överklagande av sekretessbeslut. Kristine bistår med rådgivning om t.ex. upphandlingsförfaranden, avbrytande av upphandlingar, direktupphandlingar, ogiltighetstalan av avtal och sekretessprövningar.

Kristine är affärsjuristen som erbjuder en juridisk fullservice gällande företags immateriella rättigheter, kommersiella avtal, regulatoriska frågor inom life science, samt offentlig upphandling. Kristine brinner för små och medelstora företags framfart i näringslivet. En personlig, nära och lokal juridisk rådgivning kan vara nyckeln till er affär.

När Kristine är ledig umgås hon helst med familjen i franska bergsbyar i Provence. Hon älskar även alla bollsporter; tennis, golf och padel.