Project Description

Johan Nordkvist

Johan Nordkvist har arbetat inom Immaterialrättsområdet sedan 1995, och började på Branns Göteborgskontor 2019. Johan började sin karriär som patentkonsult på Ericsson inom telekom området. Johan har 15 års erfarenhet som IP Director på bolagen Micronic Laser Systems AB, Gyros AB och senast Arcam AB. Johan har arbetat med immaterialrättsfrågor inom olika teknikområden, såsom mikroelektronik, mikrolitografi, mikrofluidik, diselmotorer och utsläppskontroll, fordonsrelaterade tekniker, life science och additiv tillverkning. Johan har även omfattande erfarenhet av IP-strategiarbete på lednings- och styrelsenivå, utöver att skriva och driva patentansökningar, utföra ”Freedom to operate”-analyser, invändningar, patentportföljhantering och patentstrategirådgivning.

I korthet: 

  • Europapatentombud
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Civilingenjör inom Materialfysik, Uppsala Universitet

Telefon:

031-382 28 32

E-post:

johan.nordkvist@brann.se