Project Description

Irina Demina

Patentkonsult

OFFICEPHONE
Uppsala018-56 89 10
MAIL
irina.demina@brann.se

Irina började på Brann 2022. Dessförinnan arbetade hon inom patent i två år på en större IP-byrå. Innan Irina tog steget in i patentvärlden bedrev hon tvärvetenskaplig forskning i över sju år på John Innes Centre i Storbritannien och Stockholms universitet. På det sättet besitter Irina specialkompetens inom växtbiologi, molekylärbiologi, cellbiologi, genteknik, biokemi och mikrobiologi. Hon är även utbildad och erfaren inom kemi.

På Brann arbetar Irina med att förse IP-stöd till kunder inom ett brett spann av tekniker inom Life Science. Med sin naturliga nyfikenhet och drivkraft att förstå kan Irina hjälpa till med unika lösningar för er affär – ni kan förvänta er en djup och väl strukturerad analys vars resultat presenteras med den tydlighet som bara den med erfarenhet av undervisning kan ge.

Irina har klarat det första steget mot sin auktorisation som europeiskt patentombud (sk pre-EQE exam) och studerar nu vidare för att uppnå full europeisk kvalifikation inom yrket.

Sin fritid ägnar Irina gärna åt salsadans, språkinlärning och konstutställningar.

  • Patenkonsult

Språk
Svenska, engelska, ryska

Utbildning
PGCert IP law, Brunel University London
Filosofie doktor, molekylära växt-mikrobinteraktioner, Stockholms universitet
Diploma i biologi, Syktyvkars universitet

  • Patenkonsult

Irina började på Brann 2022. Dessförinnan arbetade hon inom patent i två år på en större IP-byrå. Innan Irina tog steget in i patentvärlden bedrev hon tvärvetenskaplig forskning i över sju år på John Innes Centre i Storbritannien och Stockholms universitet. På det sättet besitter Irina specialkompetens inom växtbiologi, molekylärbiologi, cellbiologi, genteknik, biokemi och mikrobiologi. Hon är även utbildad och erfaren inom kemi.

På Brann arbetar Irina med att förse IP-stöd till kunder inom ett brett spann av tekniker inom Life Science. Med sin naturliga nyfikenhet och drivkraft att förstå kan Irina hjälpa till med unika lösningar för er affär – ni kan förvänta er en djup och väl strukturerad analys vars resultat presenteras med den tydlighet som bara den med erfarenhet av undervisning kan ge.

Irina har klarat det första steget mot sin auktorisation som europeiskt patentombud (sk pre-EQE exam) och studerar nu vidare för att uppnå full europeisk kvalifikation inom yrket.

Sin fritid ägnar Irina gärna åt salsadans, språkinlärning och konstutställningar.