Project Description

Hanna Thorngren

Hanna är anställd på Brann sedan 2017 och tog samma år examen från juristprogrammet på Uppsala universitet, där hon bland annat inriktat sig på marknadsrätt och personuppgiftsrättsliga frågor. Hanna arbetar främst med varumärkesfrågor men även med övriga immaterialrättsområden samt marknadsrättsliga frågor.

I korthet:

  • Jur.kand. Uppsala Universitet

Telefon:

08-429 10 25

E-post:

hanna.thorngren@brann.se