Project Description

Cecilia Arestad

Cecilia tog 2018 sin examen från juristprogrammet vid Lunds Universitet. Under sin studietid riktade hon främst in sig på upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga frågor, rörande bland annat piratkopiering. Cecilia började på Brann hösten 2018 och arbetar inom hela det immaterialrättsliga området. 

I korthet:

  • Jurist

Telefon:

08-429 10 41

E-post:

cecilia.arestad@brann.se