Project Description

Bertil Ljungdahl

Bertil Ljungdahl började sin karriär som patenthandläggare (PRV) inom radio- och telekommunikation, elektronik och television. 1995 blev han antagen till patentutbildningen vid telefonaktiebolaget LM Ericsson. I fem lärorika år lärde Bertil sig att skriva och fullfölja patentansökningar och fick goda kunskaper i tekniken och olika länders patentsystem innan nyfikenheten för att arbeta som externt patentombud med olika uppdragsgivare blev för stor. Bertil har erfarenhet av att skriva och driva patentansökningar inom områdena IT, radio- och telekommunikation, digitala nät, datorteknik samt elektronik. Han har företrätt kunder under muntliga förhandlingar inför det Svenska patentverket och Patentbesvärsrätten samt som bisittare inför det Europeiska Patentverket (EPO) i München. Bertil gillar nära samarbete med sina uppdragsgivare för att uppnå det önskade patentskyddet och effektivt hanterande av deras patent.

I korthet:

  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Ingenjör teknisk fysik och elektroteknik

Telefon:

08-429 10 57

E-post:

bertil.ljungdahl@brann.se