Project Description

Kristine Nilsson Wieslander

Attorney-at-Law

Kristine har arbetat som jurist sedan 2007. Hon har tidigare erfarenhet från bl.a. domstol, advokatbyrå och myndigheter. Utöver sin jur. kand. har hon en mastersexamen i europeisk immaterialrätt och skrev sin uppsats om välkända och välrenommerade varumärken.

Kristine arbetar främst som ombud domstolsprocesser; både i immaterialrättsliga tvister och i överprövningar av offentliga upphandlingar. Hon är varumärkesombud för såväl större som mindre varumärkesportföljer och företräder bolag i skriftväxling med myndigheter både nationellt och internationellt. Kristine arbetar som rådgivare gällande hela det immaterialrättsliga regelverket och även gällande hälso- och sjukvårdsjuridik, forskningsjuridik, GDPR och avtalsrätt. Kristine har särskild erfarenhet av R & D-avtal med forskande parter representerade av företag, universitetssjukhus och akademi. Hon pratar engelska och franska.

Kristine är specialist på offentlig upphandling och har omfattade erfarenhet som ombud i överprövningsprocesser av offentliga upphandlingar i domstol samt som rådgivare gällande det upphandlingsrättsliga regelverket till företag och upphandlande myndigheter.

  • Master of Laws, Uppsala University
  • Master of Laws in European Intellectual Property Law, Stockholm University
  • Administrative Court in Uppsala 2012-2015
  • Master of Laws, Uppsala University
  • Master of Laws in European Intellectual Property Law, Stockholm University
  • Administrative Court in Uppsala 2012-2015

Kristine har arbetat som jurist sedan 2007. Hon har tidigare erfarenhet från bl.a. domstol, advokatbyrå och myndigheter. Utöver sin jur. kand. har hon en mastersexamen i europeisk immaterialrätt och skrev sin uppsats om välkända och välrenommerade varumärken.

Kristine arbetar främst som ombud domstolsprocesser; både i immaterialrättsliga tvister och i överprövningar av offentliga upphandlingar. Hon är varumärkesombud för såväl större som mindre varumärkesportföljer och företräder bolag i skriftväxling med myndigheter både nationellt och internationellt. Kristine arbetar som rådgivare gällande hela det immaterialrättsliga regelverket och även gällande hälso- och sjukvårdsjuridik, forskningsjuridik, GDPR och avtalsrätt. Kristine har särskild erfarenhet av R & D-avtal med forskande parter representerade av företag, universitetssjukhus och akademi. Hon pratar engelska och franska.

Kristine är specialist på offentlig upphandling och har omfattade erfarenhet som ombud i överprövningsprocesser av offentliga upphandlingar i domstol samt som rådgivare gällande det upphandlingsrättsliga regelverket till företag och upphandlande myndigheter.