2019-03-17:

Den 15 mars 2020 publicerade EPO (Europeiska Patentverket) en notis på sin webbplats angående de störningar som orsakats på grund av utbrottet av COVID-19 (Coronavirus). Notisen har även idag publiceras i Official Journal vilket återspeglar den legalt bindande texten. I den notis som publiceras, meddelar EPO att alla frister som löper ut mellan den 15 mars och den 16 april 2020 kommer att förlängas till den 17 april 2020. Förlängningen gäller alla parter och dess företrädare och även för internationella ansökningar under PCT. Om det anses nödvändigt kan denna period komma att förlängas. Detta kommer i så fall att publiceras separat.

En ytterligare livrem kommer att erbjudas då man missat en frist på grund av en störning i leverans eller överföring av post orsakad av en exceptionell händelse som påverkar den ort där en sökande, en part eller deras företrädare är bosatt eller har sin affärsverksamhet. Denna bestämmelse tillämpas i de fall där man inte kunnat möta en tidsfrist som ett resultat av exceptionella omständigheter utanför sökandens kontroll och kan därför åberopas av alla sökande, parter i förfaranden eller deras företrädare som drabbats av störningen i de områden som drabbats av utbrottet av COVID-19. EPO uppdaterar kontinuerligt listan över ”högriskområden” på sin webbplats.

För ytterligare information se https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200315.html  eller kontakta er konsult eller brann@brann.se för vidare hänvisning.