Vi välkomnar Hanna Thorngren till Brann!

2017-11-01:

Idag hälsar vi Hanna Thorngren välkommen till Brann. Hanna har en juristexamen från Uppsala Universitet och hennes examensarbete behandlade aktuella frågor om intressebaserad annonsering i ljuset av nya dataskyddsförordningen. Hanna kommer att förstärka vårt juristteam som biträdande jurist och vara baserad på Stockholmskontoret.

Välkommen Hanna!

2017-11-01T09:55:05+00:00